Menü Bezárás

2.6 Döntéshozatal, ülések

Testületi ülések Meghívói

2024.04.24.
2024.03.25.
2024.02.14.
2024.01.29.
2023.12.11.
2023.11.22.
2023.10.24.


Testületi ülések jegyzőkönyvei

2023.10.24.2022.03.25.2019.09.25.2017.09.13.
2023.09.18.2022.02.28.2019.08.26.2017.08.22.
2023.08.30.2022.02.15.2019.07.24.2017.08.01.
2023.07.20.2022.01.27.2019.06.05.2017.07.19.
2023.06.22.2021.12.14.2019.05.29.2017.06.21.
2023.05.25.2021.12.09.2019.03.29.2017.05.30.
2023.04.27.2021.11.26.2019.02.13.2017.05.03.
2023.03.30.2021.10.13.2019.01.16.2017.04.03.
2023.03.13.2021.09.14.2018.12.12.2017.02.15.
2023.02.14.2021.08.17.2018.11.22.2016.12.20.
2022.12.16.2021.07.20.2018.10.05.2016.09.21.
2022.12.01.2020.10.15.2018.09.14.2016.08.19.
2022.11.24.2020.08.13.2018.08.29.2016.06.15.
2022.10.13.2020.07.14.2018.07.25.
2022.09.23.2020.03.26.2018.07.10.
2024.04.24.2022.09.09.2020.02.25.2018.06.25.
2024.03.25.2022.08.22.2020.02.14.2018.05.23.
2024.02.14.2022.08.01.2019.12.19.2018.04.20.
2024.01.29.2022.07.11.2019.12.04.2018.02.15.
2023.12.11.2022.06.13.2019.11.18.2017.12.13.
2023.11.22.2022.05.25.2019.11.08.2017.11.29.
2023.11.09.2022.05.12.2019.10.24.2017.10.18.


Ügyrendi Biztottság ülései

Meghívó

2023. december 13. – Meghívó
2023. december 11. – Meghívó
2023. december 7. – Meghívó
2023. október 31. – Meghívó
2023. október 24. – Meghívó
2022. február 24. – Meghívó

Jegyzőkönyvek

2023.12.13.
2023.12.11.
2023.12.07.
2023.10.31.
2023.10.24.
2023.04.27.
2022.12.09.
2022.12.06.
2022.11.15.
2022.11.11.
2022.06.13.
2022.02.24.


Együttes ülések

2024.04.17.
2024.02.08.
2023.11.28.
2023.02.09.
2022.12.12.
2022.10.27.
2022.05.25.
2022.02.10.
2021.12.14.
2021.09.28.
2021.07.20.
2020.07.08.
2020.02.11.


Határozatok

2021

1/2021.(I.13.) határozat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás által a gyermekétkeztetés tekintetében alkalmazott nyersanyagnorma emelésének jóváhagyásáról

6/2021.(I.29.) határozat a Magyar Falu Program MFP-KKE/2020 kódszámú, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés alprogramja keretében az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Kékeden” című projekt tekintetében a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás ellátásra vonatkozó legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról

8/2021.(II.08.) határozat a Magyar Falu Program MFP-KKE/2020 kódszámú, Közterület karbantartását szólgáló eszközbeszerzés alprogramja a „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Kékeden” című projekt tekintetében a belterületi közterület fenntartását biztosító, karbantartására szolgáló erőgép, munkagép, illetve egyéb tartozék beszerzésére vonatkozó legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról

9/2021.(II.15.) határozat a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

12/2021.(III.04.) határozat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulat társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

14/2021.(III.24.) határozat a Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének jóváhagyásáról

15/2021.(III.29.) határozat a Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 kódszámú, Faluházak felújítása alprogramjának megvalósítása érdekében a műszaki tervezési feladatok ellátásra vonatkozóan ajánlattételre felkérendő gazdasági szerepekről

20/2021.(IV.15.) határozat a Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 kódszámú, Faluházak felújítása alprogramjának megvalósítása érdekében a műszaki tervezési feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett legkedvezőbb árajánal elfogadásáról

23/2021.(V.13.) határozat a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó támogatási igény benyújtásáról

24/2021.(V.27.) határozat a Telkibányai Közös Önkorányzati Hivatal tekintetében 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzésről készült Éves Ellenörzési Jelentés elfogadásáról

26/2021.(V.27.) határozat a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költésgvetésének módosításáról

28/2021.(VI.08.) határozat a Kéked Község Önkormányzata által biztosított közművelődési alapszolgáltatás 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadásárólMelléklet

32/2021.(VI.11.) határozat a Magyar Falu Program keretében az MFP 2021 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése című, MFP-TFB/2021. kódszámú alprogramjának megvalósítása érdekében a gépjámű beszerzésére vonatkozóan beérkezett legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról

34/2021.(VI.14.) határozat a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében a Kéked 176 helyrajzi számú belterületi ingatlan Kéked Község Önkrmányzata részére történő tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezés támogatásáról

2020

Kéked Község Önkormányzata Polgármesterének 1.-10/2020.(IV.22.) határozatai

Kéked Község Önkormányzata Polgármesterének 11/2020.(V.25.) határozata

Kéked Község Önkormányzata Polgármesterének 12-14./2020.(VI.11.) határozatai

41/2020.(XI.19.) határozat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

42/2020.(XII.01.) határozat a Tekibányai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról