Menü Bezárás

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

SZABÁLYZATOK

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

RENDELETEK

4/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

1/2024.(I.30.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgáltatásról szóló 4/2022.(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról

2023

17/2023.(XII.12.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2023.(XI.23.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2023.(XI.23.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

14/2023.(IX.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

12/2023.(VIII.31). önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2023.(VII.21.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzat című 9/2009.(XI.05) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023.(VII.21.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

8/2023.(VII.21.) önkormányzati rendelet az egyes önkormánzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezésről

7/2023.(VII.21.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

6/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításának szabályairól

5/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek geregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

4/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

3/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjairól

2022

1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2/2022.(II.28.) önkormánzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségeken kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabálairól, valamint az azokért fizetendő díjsk mértékéről szóló 2/2017.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgáltatásról

5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

6/2022.(III.29.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2022.(IV.12.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2022.(V.27.) önkorányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

10/2022.(V.27.) önkormányzwti rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól

12/2022.(VIII.23.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2022.(X.14.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

14/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 11/2022.(VIII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet a szocilális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2022.(X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

18/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgáltatásról szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet a Helyi Építái Szabályzat című 9/2009.(XI.05.) önkormánzati rendelet módosításáról

20/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet az önkormánzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021

1/2021. (I.26.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítés díjairól.

2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021-(IV.07.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

8/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólMelléklet (bevételek, kiadások összevont mérlege)

9/2021.(X.20.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2020

6/2020.(III.26.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

10_2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

12/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2020.(X.16.) önkormányzati rendelet Kéked Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módósításáról

16/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés feladatok ellátásáról

2018

5/2018.(VI.25.) képviselő-testület rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról.

2014

4/2014.(VII.16) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2012

9/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről

2007

9/2007.(VI.05.) rendelet a falugondnoki szolgálatról