Menü Bezárás

Kéked Szociális Célú Tűzifa Pályázat 2021

Kéked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság érdekeit szem előtt tartva a 2021. évben is benyújtotta támogatási igényét „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázati felhívásra.

A Pályázati Felhívásban közzétett pályázati feltételeknek megfelelve a Képviselő-testület által a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól megalkotta a   9/2021. (X.20.) önkormányzati rendeletet.

Tisztelt Kékedi Lakosok!

Kéked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság érdekeit szem előtt tartva a 2021. évben is benyújtotta támogatási igényét „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázati felhívásra.

A Pályázati Felhívásban közzétett pályázati feltételeknek megfelelve a Képviselő-testület által a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól megalkotott 9/2021. (X.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

szociális célú tűzifa támogatásban részesül, aki Kéked község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen lakik és:

 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • időskorúak járadékára jogosult,
 • települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket gondozó család,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket gondozó család,
 • nyugdíjas,
 • közfoglalkoztatott,
 • jövedelemmel nem rendelkezik,

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Amennyiben Ön a fentiek alapján szociális célú tűzifa támogatásra jogosult,

a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Kékedi Kirendeltségén

3899 Kéked, Fő út 58. elérhető

kérelem nyomtatványt 2021. november 12-ig kell benyújtania.

A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ!!

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jogosultságát igazoló dokumentumot:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket gondozó család: a megállapító határozat, nem kell okirattal igazolni, ha a határozatot a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hozta meg,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket gondozó család: a megállapító határozat, nem kell okirattal igazolni, ha a határozatot a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hozta meg,
 • nyugdíjas: a nyugellátást megállapító határozat,
 • közfoglalkoztatott: közfoglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló okiratok, nem kell okirattal igazolni, ha a kérelmező Kéked Község Önkormányzata által foglalkoztatott,
 • jövedelemmel nem rendelkezik: okirat, amelyből megállapítható, hogy jövedelemmel nem rendelkezik,

A jogosultságot igazoló okiratokat eredi példányban magyarnyelven vagy hivatalos hitelesített fordításban magyar nyelven kell benyújtani.

Nem igényelhető szociális célú tűzifa támogatás:

– tűzifával nem fűthető ingatlan tekintetében,

– üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról a Képviselő-testület hozza meg a döntést.

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Kéked, 2021. október 20.

Kéked Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete