Menü Bezárás

Orvosi rendelő

Orvos

Kékeden a polgármesteri hivatal épületében (ÉMOP-4.1.1./A-2008-0047 Kékedi Orvosi Rendelő felújítása, korszerűsítése) pályázatnak köszönhetően 2010.01.29-én került átadásra a felújított orvosi rendelő, melyben a település lakosságának kulturált egészségügyi kiszolgálása biztosítva van. Az EU szabványnak megfelelően felújított, akadálymentesített épületben, korszerű eszközökkel folyik a gyógyítás.

Településünkön hetente egyszer ( csütörtökön 14.00 – 15.00 óra között) van háziorvosi szolgálat, valamint ( csütörtökön 08.00 – 10.00 óra között)  gyógyszer felirattatásra lehetőség.

A háziorvosi ellátást Dr. Puskás László háziorvos (Gönc) vállalkozó orvosként végzi.

Az éjszakai és ünnepnapi orvosi ügyeletet kistérségi társulás működteti.

Az orvosi ügyelet hívószáma: 06-46/ 588-056

Göncön Egészségügyi Szakellátó Intézmény működik, amelynek központi hívószáma

06-46/ 588-058

Gyógyszertár legközelebb Göncön van ezért a gyógyszer beszerzésében a falugondnoki szolgálat sokat segít. Heti két alkalommal időponthoz kötött időszakban lehetővé teszi a beutazást a gyógyszer beszerzésre és egyéb dolgok elintézésére.

Védőnő

2018-ban a hazai szabályozás szerint a védőnő szakmai tevékenységét önállóan végzi együttműködve a háziorvossal, házi gyermekorvossal valamint a család- és gyermekjóléti szolgálattal és központtal, amelynek célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése.

Védőnő:  Bodolainé Makranczi Dóra

Elérhetősége:  06-30/ 257-6214

Kékeden, a védőnő  önálló védőnői fogadó órája kéthetente egyszer ( páros héten kedden  10.00 – 12.00 óra között van a hivatal épületében lévő orvosi rendelőben.

A háziorvossal együtt történő közös tanácsadás  minden héten kedden  14.00 – 16.00 óra között van Abaújvár háziorvosi rendelő tanácsadójában.