Menü Bezárás

2.6 Döntéshozatal, ülések

Testületi ülések jegyzőkönyvei

2022.09.23.2022.02.24.
2023.02.14.2022.09.09.2022.02.15.
2022.12.16.2022.08.22.2022.01.27.
2022.12.09.2022.08.01.2021.12.14
2022.12.06.2022.07.11.2021.11.26.
2022.12.01.2022.06.13.2021.10.13.
2022.11.24.2022.05.25.2021.09.14.
2022.11.15.2022.05.12.2021.08.17.
2022.11.11.2022.03.25.2021.07.20.
2022.10.13.2022.02.28.2020.10.15.


Ügyrendi Biztottság ülései

2022. február 24. – Meghívó


Határozatok

2021

1/2021.(I.13.) határozat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás által a gyermekétkeztetés tekintetében alkalmazott nyersanyagnorma emelésének jóváhagyásáról

6/2021.(I.29.) határozat a Magyar Falu Program MFP-KKE/2020 kódszámú, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés alprogramja keretében az “Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Kékeden” című projekt tekintetében a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás ellátásra vonatkozó legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról

8/2021.(II.08.) határozat a Magyar Falu Program MFP-KKE/2020 kódszámú, Közterület karbantartását szólgáló eszközbeszerzés alprogramja a “Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Kékeden” című projekt tekintetében a belterületi közterület fenntartását biztosító, karbantartására szolgáló erőgép, munkagép, illetve egyéb tartozék beszerzésére vonatkozó legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról

9/2021.(II.15.) határozat a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételeinek és adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

12/2021.(III.04.) határozat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulat társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

14/2021.(III.24.) határozat a Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének jóváhagyásáról

15/2021.(III.29.) határozat a Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 kódszámú, Faluházak felújítása alprogramjának megvalósítása érdekében a műszaki tervezési feladatok ellátásra vonatkozóan ajánlattételre felkérendő gazdasági szerepekről

20/2021.(IV.15.) határozat a Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 kódszámú, Faluházak felújítása alprogramjának megvalósítása érdekében a műszaki tervezési feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett legkedvezőbb árajánal elfogadásáról

23/2021.(V.13.) határozat a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó támogatási igény benyújtásáról

24/2021.(V.27.) határozat a Telkibányai Közös Önkorányzati Hivatal tekintetében 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzésről készült Éves Ellenörzési Jelentés elfogadásáról

26/2021.(V.27.) határozat a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költésgvetésének módosításáról

28/2021.(VI.08.) határozat a Kéked Község Önkormányzata által biztosított közművelődési alapszolgáltatás 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadásárólMelléklet

32/2021.(VI.11.) határozat a Magyar Falu Program keretében az MFP 2021 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése című, MFP-TFB/2021. kódszámú alprogramjának megvalósítása érdekében a gépjámű beszerzésére vonatkozóan beérkezett legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról

34/2021.(VI.14.) határozat a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében a Kéked 176 helyrajzi számú belterületi ingatlan Kéked Község Önkrmányzata részére történő tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezés támogatásáról

2020

41/2020.(XI.19.) határozat a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

42/2020.(XII.01.) határozat a Tekibányai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról