Menü Bezárás

Szociális földprogram megvalósítása Kékeden

SZOC-FP-20-KK-0193

Kéked Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” megvalósításának támogatására (A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-20-KK) meghirdetett nyílt pályázati felhívásra „Szociális földprogram megvalósítása Kékeden” elnevezéssel benyújtott SZOC-FP-20-KK-0193 azonosító számú pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette, és mindösszesen 1.250.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás a 2020. március 1. – 2021. június 30. közötti időszakban, a pályázatban meghatározott támogatott tevékenység megvalósítására használható fel. Feladat átadás következtében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő később megállapodást kötött a fent nevezett pályázat közös lebonyolítása tárgyában. A Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogrammal kapcsolatos feladatokat 2020. július 1. napjától a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság látja el. A program általános célkitűzése az volt, hogy a település halmozottan hátrányos helyzetű lakosai (családjai) munkatapasztalatra tegyenek szert és a helyi közösség, illetve a helyi társadalom megbecsült tagjaivá váljanak, továbbá az életszínvonaluk, jövedelmi helyzetük pozitív irányba történő elmozdulását látva mások is kedvet kapjanak a programba történő bekapcsolódásra és így a szemléletváltásra. A baromfi-tartási alprogramok célkitűzése, hogy a benne aktívan résztvevő (ténylegesen munkát végző), életminőségének javításáért maga is tenni akaró halmozottan hátrányos helyzetű személyek alapvető szükségleteiket kielégíthessék, a helyi közösség megbecsült tagjaivá váljanak. A programba a település 40 családja került bevonásra (előzetes igényfelmérés alapján). A baromfi-tartási alprogram keretében 960 db csirke (40 cs * 24 db/cs, átlagosan 60 dkg/db), valamint a takarmányozásukhoz szükséges 1.040 kg táp (40 cs * 26 kg/cs) került szétosztása a célcsoport tagjai között. A kedvezményezett családok feladata: a 2020. szeptember hónapban kiosztott baromfi (előnevelt csirke) számára helyiség (gazdasági épület, ól) rendelkezésre bocsátása, az állatok takarmányozásának (táp, takarmány, víz) biztosítása, a pályázat keretében, illetve a célcsoport saját költségének terhére beszerzett táp és takarmány felhasználásán keresztül. A családi mintakert olyan példaértékű családvezetést és gazdálkodást folytató család portáján került kialakításra, amely család az elmúlt évek során igazolhatóan együttműködött Kéked Község Önkormányzatával és a programokban a saját felelősségét és vállalását teljesítette. A kedvezményezett családok a pályázati program végrehajtása során folyamatos mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatást vehettek igénybe a programba bevont mezőgazdasági szakember közreműködésével. A mezőgazdasági tájékoztató előadásokon résztvevő kedvezményezettek az állatok (csirkék) fejlődéséről, környezeti igényeiről, betegségeiről, a tartásuk technikai feltételeiről szerezhettek hasznos ismereteket.