Menü Bezárás

Tájékoztató

Tisztelt Kékedi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szociálisan rászorultak számára lehetőség nyílik települési támogatás igénylésére a Kéked Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén.
A megállapított települési támogatás természetbeni ellátásként (szociális élelmiszer csomag) kerül átadásra.

A települési támogatás megállapítása iráni kérelem benyújtásának határideje: 2024. március 8. napján 12.00 óra.

Az Ör.-ben meghatározott Jogosultsági feltételek:
14/A.§(1) A polgármester települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került, amennyiben a kiadásai olyan mértékűek, hogy azok veszélyeztetik a személy, vagy a családja megélhetésének biztonságát, illetve az életkörülményeire tekintettel támogatásra szorul, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörösét.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jogosultságát igazoló dokumentumot:
– magyar nyelvű jövedelemigazolás, hiteles magyar nyelvű fordítás,
– az átmeneti nehéz anyagi helyzet tekintetében a kiadások igazolása,
– az életkörülmény indoklását alátámasztó dokumentumok /kiadások igazolása/

Kéked, 2024. február 23.

Kéked Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Letölthető anyagok: KÉRELEM települési támogatás megállapítása irán