Menü Bezárás

Falugondnok

A falugondnoki szolgáltatás célja: a hátrányos helyzetű kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A településen életvitelszerűen ott tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére. A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

A falugondnoki szolgáltatás segítségével,  cél, hogy a községünkben  élők ne szenvedjenek hátrányt az ellátásokban.  Minden alapellátás napi szinten elérhető legyen számukra. Pl. egészségügyi ellátás, közlekedés, közösségi életébe való becsatlakozás.

A falugondnoki busz segítségével a szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatók meg.

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában.

Közreműködés a házi segítségnyújtáson kívüli, egyéb szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatások biztosításában.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

Háziorvosi rendelésre szállítás. Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás- szakrendelésre szállítás

Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása:

Gyermekszállítás óvodába napi rendszerességgel.  Iskolába igény szerint.  Egyéb gyermekszállítás esetenként.

A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatok:   A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése.

A falugondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása.

Feladatok egy része a gépjárművel történő szállítás (helyi nyugdíjasok, sportolók szállítása, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése, stb.) megoldása. A feladatok  más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos illetve településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére is kiterjed, színházlátogatás, nyugdíjasok kirándulása, szomszédos települések civil szervezeteivel való kapcsolattartás.

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése:

Segítség a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek elintézésével.

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosítása:

Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak, azonban a társadalmi, gazdasági változások szükségessé teszik az újonnan felmerült igények kielégítését.

Az egyik legfontosabb célcsoport  az időskorúak köre, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott  lakókörnyezetükben élhessenek, és – egészségi állapotuk függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is – aktívan részt venni.

A feladatok ellátásához egy gépjármű áll rendelkezésre, mely 2015 július 15-én került beszerzésre  pályázaton.

A falugondnoki gépjármű:    Ford Transit Custom Kombi L2H1 1,4 tipusú.

Falugondnok: Piriczki László +36 70 588 3339

Egyházi falugondnok: Szalontai Ferenc