Menü Bezárás

Helyi Építési Szabályzat módosítása

HIRDETMÉNY

Kéked Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi
egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Kéked Község
Önkormányzatának Képviselő – testülete az Lf-2 övezetben lévő 271 hrsz.-ú,
jelenleg műemléki környezetben lévő ingatlan környezetének módosítását
támogatta, hogy az ingatlanon a lakóház építését a műemléki környezet
kötöttségei ne akadályozzák.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében
az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök
módosítását megelőzően – a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok
megismerése céljából a településrendezési eszköz elkészült dokumentációját
tájékoztatásként a város honlapján és közterületi hirdetőtábláján
bemutatatjuk, valamint a

3899 Kéked, Fő út 60. szám alatt található
KÖZÖSSÉGI SZINTÉR épületében
2022. augusztus 23. napján (Kedd)
12.00 órától 13.00 óráig
LAKOSSÁGI FÓRUM -ot

tartunk, melyre a lakosság, az egyházak, a civil szervezetek képviselőit
tisztelettel meghívom.
A módosítással kapcsolatos észrevételeket a lakossági fórumon személyesen,
vagy a fórum időpontjától számított 8 napig a polgármester nevére címezve
tehetik meg: 3899 Kéked, Fő út 58.
e-mail: jegyzo.telkibanya@gmail.com

Kéked, 2022. augusztus 1-je

Maczega Márton s.k.
polgármester


Hirdetmény Letölthető
KÉKED KÖZSÉG Településrendezési Eszközeinek 2022 évi M-1 jelű módosítása – Letölthető