Menü Bezárás

Szociális célú tüzelőanyag igénylése

TISZTELT KÉKEDI LAKOSOK!

Kéked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság érdekeit szem előtt tartva a 2022. évben is benyújtotta támogatási igényét „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázati felhívásra.
A Pályázati Felhívásban közzétett pályázati feltételeknek megfelelve a Képviselő-testület által a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól megalkotott 13/2022. (X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint szociális célú tűzifa támogatásban részesül, aki Kéked község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen lakik és:

aktív korúak ellátására jogosult,
• időskorúak járadékára jogosult,
• települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket gondozó család,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket gondozó család,
• nyugdíjas,
• közfoglalkoztatott,
• jövedelemmel nem rendelkezik,
• egyedül él,
• akinek a vele egy háztartásban élő családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Amennyiben Ön a fentiek alapján szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal Kékedi Kirendeltségén /3899 Kéked, Fő út 58./ elérhető kérelem nyomtatványt 2022. november 20-ig kell benyújtania. A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ!!

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jogosultságát igazoló dokumentumot:
• aktív korúak ellátására jogosult: az ellátást megállapító határozatot,
• időskorúak járadékára jogosult: az ellátást megállapító határozatot,
• települési támogatásra (különös tekintettel a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult: az ellátást
megállapító határozatot,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket gondozó család: a megállapító határozat, nem kell okirattal igazolni, ha a határozatot a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
hozta meg,

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket gondozó család: a megállapító határozat, nem kell okirattal igazolni, ha a határozatot a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hozta meg,
• nyugdíjas: a nyugellátást megállapító határozat,
• közfoglalkoztatott: közfoglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló okiratok, nem kell okirattal igazolni, ha a kérelmező Kéked Község Önkormányzata által foglalkoztatott,
• jövedelemmel nem rendelkezik: okirat, amelyből megállapítható, hogy jövedelemmel nem rendelkezik,
• egyedül él: 2 személy tanú nevével, lakcímével, személyazonosító igazolvány számával és aláírásával ellátott nyilatkozat eredeti példányban,
• akinek a vele egy háztartásban élő családjában a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át: a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmét igazoló okiratok.

FIGYELEM! A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására való jogosultság igazolására magyar nyelvű okiratot, vagy az eredeti dokumentum hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.

Nem igényelhető szociális célú tűzifa támogatás:

  • – tűzifával nem fűthető ingatlan tekintetében,
  • – üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról a Képviselő-testület hozza meg a döntést.
FIGYELEM! A szociális célú tűzifa támogatással érintett ingatlanra vonatkozóan a kérelmező által megadott adatokat a Képviselő-testület a helyszínen ellenőrizheti.

Együttműködésüket előre is köszönjü

Kéked, 2022. október 21.

Kéked Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Letölthető dokumentumok:
KÉRELEM szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránt
NYILATKOZAT egyedül élő személyről
NYILATKOZAT jövedelemmel nem rendelkezik