Menü Bezárás

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Kékeden

A Kéked Község Önkormányzata (székhely: 3899 Kéked, Fő út 58.; adószám: 15545033-2-05) által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.06.09-én benyújtott, 3086548004 iratazonosító számon nyilvántartott, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Kékeden.” című pályázat 14.781.620 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.04.

A projekt keretében megtörténik Kéked községben az alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterületek fenntartását biztosító gép és eszközök beszerzése (1 db pótkocsi, 1 db ágaprító gép, 1 db rézsűvágó, 1 db fronthidraulika, 1 db hótolólap, 1 db műtrágyaszóró, 1 db traktor és 1 db szállító láda), a belterületi közterületek karbantartásának, a közparkok, a járdák, a járda melletti zöldterületek és emlékhelyek gondozásának biztosítása érdekében. A fent nevezett gép és eszközök a következő belterületi közterületek fenntartása során kerülnek majd hasznosításra: 3899 Kéked, belterület 27, 40, 132, 173/1, 173/2, 177, 236, 242, 246, 303, 309/2, 315/2, 326 hrsz. A tervezett fejlesztés szorosan kapcsolódik a Magyar Falu Program pályázati kiírásához, indokoltságát, célját, részletes szakmai tartalmát és komplexitását illetően, továbbá összhangban áll az Önkormányzat tervezett fejlesztési elképzeléseivel. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében sor került a Magyar Falu Program által előírt arculati elemeknek a megjelenítésére, 1 db Támogatói tábla, illetve 2 db Falutábla kihelyezésére is.